PT70

30GB/tháng

70.000đ

NA70

10GB/tháng

70.000đ

TK135

210 GB/tháng

135.000đ

KC90

30GB/tháng

90.000đ

KC120

45 GB/ tháng

120.000đ

PT90

45GB/tháng

90.000đ

Danh mục: Dịch vụ giá trị gia tăng | Trang 1 / 3