MobiFone Portal - Trang chủ dịch vụ MobiFone | MobiFone.net.

D30

7GB/7 ngày

30.000đ

D15

3GB/3 ngày

15.000đ

ED60

60 GB/tháng

60.000đ

HD90

12GB/tháng

120.000đ

ED100

120 GB/ tháng

100.000đ

C120

120GB/tháng

120.000đ

Gói Cước Data Mobifone

24G

99.000đ
 • DATA: 390GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO 24G Gửi 9084
Chi tiết

D15

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: MO D15 Gửi 9084
Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 Gửi 9084
Chi tiết

21G

59.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO 21G Gửi 9084
Chi tiết

C90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 Gửi 9084
Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 Gửi 9084
Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 Gửi 9084
Chi tiết

M120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M120 Gửi 9084
Chi tiết

HD500

500.000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 Gửi 9084
Chi tiết

HD400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 Gửi 9084
Chi tiết

HD300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 Gửi 9084
Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 Gửi 9084
Chi tiết

Các Gói Mobifone 3 trong 1

C120

120.000đ
 • DATA: 120GB + Miễn Phí gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C120 Gửi 9084
Chi tiết

C120T

120.000đ
 • DATA: 180GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C120T Gửi 9084
Chi tiết

C120N

90.000đ
 • DATA: 120 GB + gọi
 • Hạn:
 • Soạn: MO C120N Gửi 9084
Chi tiết

ED60

60.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO ED60 Gửi 9084
Chi tiết

C90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 Gửi 9084
Chi tiết

FD60

60.000đ
 • DATA: 60Gb
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO FD60 Gửi 9084
Chi tiết

FD50

50.000đ
 • DATA: 75GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO FD50 Gửi 9084
Chi tiết

ED100

100.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO ED100 Gửi 9084
Chi tiết

ED50

50.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO ED50 Gửi 9084
Chi tiết

HDP600

600.000đ
 • DATA: 20GB + 600p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP600 Gửi 9084
Chi tiết

HDP200

200.000đ
 • DATA: 6.5GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP200 Gửi 9084
Chi tiết

HDP300

300.000đ
 • DATA: 10GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP300 Gửi 9084
Chi tiết

HDP120

120.000đ
 • DATA: 4GB + 120p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP120 Gửi 9084
Chi tiết

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + 70p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP70 Gửi 9084
Chi tiết

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + 100p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP100 Gửi 9084
Chi tiết