Đăng ký thông tin

Đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49

Chi tiết

MobiFone chặng đường 25 năm

MobiFone tiên phong trên thị trường viễn thông di động và từng bước phát triển vững chắc

Chi tiết

Gói cước 4G Mobifone

 • HD70
 • 3,8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD90
 • 5,5GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD120
 • 8,8GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD200
 • 16,5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD300
 • 33GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD400
 • 44GBDATA
 • 400.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HD500
 • 55GBDATA
 • 500.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Gói cước 3G Mobifone

 • M70
 • 3,8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • M90
 • 2.1GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • M120
 • 8,8GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • M200
 • 16,5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • MIU
 • 3,8GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • MIU SV
 • 2GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • MIU90
 • 5,5GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • BMIU
 • 16,5GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Gói cước Khuyến Mãi

 • C90
 • 60GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP200
 • 6.5GB + GọiDATA
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP600
 • 20GB + 600p gọiDATA
 • 600.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP300
 • 10GB + gọiDATA
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP120
 • 4GB + 120p gọiDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP70
 • 2GB + 70p gọiDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • HDP100
 • 3GB + 100p gọiDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Gói cước Fast Connect

 • F500
 • 48 GBDATA
 • 500.000đ
 • 12 Tháng
Chi tiết
 • F70
 • 7GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • F90
 • 9GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • F150
 • 9GBDATA
 • 150.000đ
 • 90 Ngày
Chi tiết
 • F200
 • 20GBDATA
 • 200.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • F250
 • 18GBDATA
 • 250.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
 • F300
 • 30GBDATA
 • 300.000đ
 • 30 Ngày
Chi tiết
nap28 mobifone