Đăng ký thông tin

Đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49

Chi tiết

MobiFone chặng đường 25 năm

MobiFone tiên phong trên thị trường viễn thông di động và từng bước phát triển vững chắc

Chi tiết

Đăng ký thông tin

Đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49

Chi tiết

Đăng ký thông tin

Đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49

Chi tiết

Đăng ký thông tin

Đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49

Chi tiết

Đăng ký thông tin

Đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại Nghị định 49

Chi tiết

Gói cước 4G Mobifone

HD70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD70 Gửi 9084

HD90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD90 Gửi 9084

HD120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD120 Gửi 9084

HD200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD200 Gửi 9084

HD300

300.000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD300 Gửi 9084

HD400

400.000đ
 • DATA: 44GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD400 Gửi 9084

HD500

500.000đ
 • DATA: 55GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HD500 Gửi 9084

Gói cước 3G Mobifone

M70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M70 Gửi 9084

M90

90.000đ
 • DATA: 2.1GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M90 Gửi 9084

M120

120.000đ
 • DATA: 8,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M120 Gửi 9084

M200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO M200 Gửi 9084

MIU

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

MIU SV

50.000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU Gửi 9084

MIU90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO MIU90 Gửi 9084

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO BMIU Gửi 9084

Gói cước Khuyến Mãi

C90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO C90 Gửi 9084

HDP200

200.000đ
 • DATA: 6.5GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP200 Gửi 9084

HDP600

600.000đ
 • DATA: 20GB + 600p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP600 Gửi 9084

HDP300

300.000đ
 • DATA: 10GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP300 Gửi 9084

HDP120

120.000đ
 • DATA: 4GB + 120p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP120 Gửi 9084

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + 70p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP70 Gửi 9084

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + 100p gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO HDP100 Gửi 9084

Gói cước Fast Connect

F70

70.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F70 Gửi 9084

F90

90.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F90 Gửi 9084

F150

150.000đ
 • DATA: 9GB
 • Hạn: 90 Ngày
 • Soạn: MO F150 Gửi 9084

F200

200.000đ
 • DATA: 20GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F200 Gửi 9084

F250

250.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F250 Gửi 9084

F300

300.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 Ngày
 • Soạn: MO F300 Gửi 9084

F500

500.000đ
 • DATA: 48 GB
 • Hạn: 12 Tháng
 • Soạn: MO F500 Gửi 9084
nap28 mobifone