MobiFone Portal - Trang chủ MobiFone | Mobifone.net.vn

PT70

30GB/tháng

70.000đ

NA70

10GB/tháng

70.000đ

TK135

210 GB/tháng

135.000đ

KC90

30GB/tháng

90.000đ

KC120

45 GB/ tháng

120.000đ

PT90

45GB/tháng

90.000đ

Gói Cước 4G Mobifone

MXH90

90.000đ
 • DATA: Free data
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MXH90 Gửi 9084
Chi tiết

MXH100

100.000đ
 • DATA: 30GB + Tiktok
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MXH100 Gửi 9084
Chi tiết

PT70

70.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO PT70 Gửi 9084
Chi tiết

NA70

70.000đ
 • DATA: 10 GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO NA70 Gửi 9084
Chi tiết

PT90

90.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO PT90 Gửi 9084
Chi tiết

TK135

135.000đ
 • DATA: 210Gb
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO TK135 Gửi 9084
Chi tiết

Gói cước khuyến mãi

MXH120

120.000đ
 • DATA: 30GB + Youtube
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO MXH120 Gửi 9084
Chi tiết

KC120

120.000đ
 • DATA: 45GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO KC120 Gửi 9084
Chi tiết

KC90

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MO KC90 Gửi 9084
Chi tiết